معنی و ترجمه کلمه سنگ سربنا به انگلیسی سنگ سربنا یعنی چه

سنگ سربنا

copestone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها