معنی و ترجمه کلمه سنگ شویى کردن به انگلیسی سنگ شویى کردن یعنی چه

سنگ شویى کردن

sluice

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها