معنی و ترجمه کلمه سنگ ماسه به انگلیسی سنگ ماسه یعنی چه

سنگ ماسه

sandstone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها