معنی و ترجمه کلمه سنگ نگار به انگلیسی سنگ نگار یعنی چه

سنگ نگار

lithographer
petrographer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها