معنی و ترجمه کلمه سنگ چینى به انگلیسی سنگ چینى یعنی چه

سنگ چینى

quartz
revetment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها