معنی و ترجمه کلمه سنگ گوش به انگلیسی سنگ گوش یعنی چه

سنگ گوش

otolith

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها