معنی و ترجمه کلمه سن متوسط به انگلیسی سن متوسط یعنی چه

سن متوسط

life expectancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها