معنی و ترجمه کلمه سهم الارثى که در زمان حیات پدر به فرزندان مى دهند به انگلیسی سهم الارثى که در زمان حیات پدر به فرزندان مى دهند یعنی چه

سهم الارثى که در زمان حیات پدر به فرزندان مى دهند

advancement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها