معنی و ترجمه کلمه سهم الارثى که در زمان حیات پدر به فرزندان مى دهند به انگلیسی سهم الارثى که در زمان حیات پدر به فرزندان مى دهند یعنی چه

سهم الارثى که در زمان حیات پدر به فرزندان مى دهند

advancement


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها