معنی و ترجمه کلمه سهم برده به انگلیسی سهم برده یعنی چه

سهم برده

allottee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها