معنی و ترجمه کلمه سهم بندى کردن به انگلیسی سهم بندى کردن یعنی چه

سهم بندى کردن

lot
portion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها