معنی و ترجمه کلمه سه برگچه اى به انگلیسی سه برگچه اى یعنی چه

سه برگچه اى

ternate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها