معنی و ترجمه کلمه سه بندى به انگلیسی سه بندى یعنی چه

سه بندى

trimerous

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها