معنی و ترجمه کلمه سه جزیى به انگلیسی سه جزیى یعنی چه

سه جزیى

triaxial
trifid
trimerous
tripartite
triple
triplet
triplex
triploid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها