معنی و ترجمه کلمه سه دندانه اى به انگلیسی سه دندانه اى یعنی چه

سه دندانه اى

trident
tridentate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها