معنی و ترجمه کلمه سه روز قبل از چهارشنبه توبه کاتولیک ها که در استان لویزیانا کاروان شادى حرکت مى کند به انگلیسی سه روز قبل از چهارشنبه توبه کاتولیک ها که در استان لویزیانا کاروان شادى حرکت مى کند یعنی چه

سه روز قبل از چهارشنبه توبه کاتولیک ها که در استان لویزیانا کاروان شادى حرکت مى کند

mardi gras

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها