معنی و ترجمه کلمه سه قرن به انگلیسی سه قرن یعنی چه

سه قرن

tercentenary
tercentennial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها