معنی و ترجمه کلمه سه ماه یکبار به انگلیسی سه ماه یکبار یعنی چه

سه ماه یکبار

quarterly
quatrerly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها