معنی و ترجمه کلمه سه وتدى به انگلیسی سه وتدى یعنی چه

سه وتدى

tridactyl
tridactylous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها