معنی و ترجمه کلمه سوء اداره به انگلیسی سوء اداره یعنی چه

سوء اداره

maladministration
malpractice
misrule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها