معنی و ترجمه کلمه سوء ظن داشتن به انگلیسی سوء ظن داشتن یعنی چه

سوء ظن داشتن

misdeem

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها