معنی و ترجمه کلمه سواره رو به انگلیسی سواره رو یعنی چه

سواره رو

roadway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها