معنی و ترجمه کلمه سوارى به انگلیسی سوارى یعنی چه

سوارى

cavalcade
driving
ride
riding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها