معنی و ترجمه کلمه سوار هواپیما شدن به انگلیسی سوار هواپیما شدن یعنی چه

سوار هواپیما شدن

enplane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها