معنی و ترجمه کلمه سوال پیچ کردن با سئوال گیر انداختن به انگلیسی سوال پیچ کردن با سئوال گیر انداختن یعنی چه

سوال پیچ کردن با سئوال گیر انداختن

pose


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها