معنی و ترجمه کلمه سوختنى به انگلیسی سوختنى یعنی چه

سوختنى

combustibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها