معنی و ترجمه کلمه سودمندى به انگلیسی سودمندى یعنی چه

سودمندى

efficacity
efficacy
productivity
subservience
subserviency
use
utility
utilization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها