معنی و ترجمه کلمه سوراخ دسته بندى به انگلیسی سوراخ دسته بندى یعنی چه

سوراخ دسته بندى

zone punch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها