معنی و ترجمه کلمه سوراخ کردن یا کندن به انگلیسی سوراخ کردن یا کندن یعنی چه

سوراخ کردن یا کندن

tusk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها