معنی و ترجمه کلمه سوراخ کننده به انگلیسی سوراخ کننده یعنی چه

سوراخ کننده

gimlet
piercing
puncher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها