معنی و ترجمه کلمه سوراخ یا شکاف طبیعى رودخانه خشک شده که مقدارى آب در آن باشد به انگلیسی سوراخ یا شکاف طبیعى رودخانه خشک شده که مقدارى آب در آن باشد یعنی چه

سوراخ یا شکاف طبیعى رودخانه خشک شده که مقدارى آب در آن باشد

water hole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها