معنی و ترجمه کلمه سوراخ یا شکاف طبیعى رودخانه خشک شده که مقدارى آب در آن باشد به انگلیسی سوراخ یا شکاف طبیعى رودخانه خشک شده که مقدارى آب در آن باشد یعنی چه

سوراخ یا شکاف طبیعى رودخانه خشک شده که مقدارى آب در آن باشد

water hole

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها