معنی و ترجمه کلمه سوزاندن به انگلیسی سوزاندن یعنی چه

سوزاندن

blast
burn
cauterize
combust
fry
incense
incinerate
incineration
scorch
sear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها