معنی و ترجمه کلمه سوزش به انگلیسی سوزش یعنی چه

سوزش

burnt
ignition
irritation
nip
sting
twinge
urticaria
urticarial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها