معنی و ترجمه کلمه سوزناک به انگلیسی سوزناک یعنی چه

سوزناک

pathetic
plaintive
pungent
touching

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها