معنی و ترجمه کلمه سوزنجى به انگلیسی سوزنجى یعنی چه

سوزنجى

switchman


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها