معنی و ترجمه کلمه سوزن سرنگ و گرامافون و غیره به انگلیسی سوزن سرنگ و گرامافون و غیره یعنی چه

سوزن سرنگ و گرامافون و غیره

needle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها