معنی و ترجمه کلمه سوفسطایى به انگلیسی سوفسطایى یعنی چه

سوفسطایى

casuistry
sceptic
sophist
sophisticated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها