معنی و ترجمه کلمه سوى قسمت پناه دارکشتى به انگلیسی سوى قسمت پناه دارکشتى یعنی چه

سوى قسمت پناه دارکشتى

lee shore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها