معنی و ترجمه کلمه سوپ به انگلیسی سوپ یعنی چه

سوپ

soup


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها