معنی و ترجمه کلمه سوگوارى مننده به انگلیسی سوگوارى مننده یعنی چه

سوگوارى مننده

mourner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها