معنی و ترجمه کلمه سپاهى به انگلیسی سپاهى یعنی چه

سپاهى

corpsman
sepoy
soldier
trooper
trouper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها