معنی و ترجمه کلمه سکته ناقص به انگلیسی سکته ناقص یعنی چه

سکته ناقص

paralysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها