معنی و ترجمه کلمه سکته ناقص به انگلیسی سکته ناقص یعنی چه

سکته ناقص

paralysis

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها