معنی و ترجمه کلمه سگ کوچک و پا کوتاه اسکاتلندى به انگلیسی سگ کوچک و پا کوتاه اسکاتلندى یعنی چه

سگ کوچک و پا کوتاه اسکاتلندى

skye terrier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها