معنی و ترجمه کلمه سیاهرگى به انگلیسی سیاهرگى یعنی چه

سیاهرگى

portal
venous

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها