معنی و ترجمه کلمه سیاه پوست به انگلیسی سیاه پوست یعنی چه

سیاه پوست

blackamoor
ethiop
ethiope
ethiopian
melanic
negro
nigger
nigrescent
soul brother

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها