معنی و ترجمه کلمه سیخک دار به انگلیسی سیخک دار یعنی چه

سیخک دار

hispid


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها