معنی و ترجمه کلمه سیخک دار به انگلیسی سیخک دار یعنی چه

سیخک دار

hispid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها