معنی و ترجمه کلمه سیخ دارى به انگلیسی سیخ دارى یعنی چه

سیخ دارى

spinosity

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها