معنی و ترجمه کلمه سیستم حکومت متشکل از دو رکن مستقل به انگلیسی سیستم حکومت متشکل از دو رکن مستقل یعنی چه

سیستم حکومت متشکل از دو رکن مستقل

diarchy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها