معنی و ترجمه کلمه سیستم پیمانه اى به انگلیسی سیستم پیمانه اى یعنی چه

سیستم پیمانه اى

modular system

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها