معنی و ترجمه کلمه سیصد ساله به انگلیسی سیصد ساله یعنی چه

سیصد ساله

tercentenary
tercentennial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها