معنی و ترجمه کلمه سیلیکا به انگلیسی سیلیکا یعنی چه

سیلیکا

silica


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها